თქვენ მუშაობთ ადამიანებისათვის —
ჩვენ ვმუშაობთ თქვენთვის

Mastercard® კკომპანიის გადაწყვეტილებები საშუალებას აძლევს სახელმწიფო სტრუქტურებს შეამცირონ ხარჯები, იმუშაონ ეფექტურად, გაზარდონ გამჭვირვალობა და ხელი შეუწყონ სოციალურ პროგრესს.

ჩვენი საერთაშორისო გადახდების პლატფორმა სახელმწიფო სტრუქტურებს და ორგანიზაციებს სთავაზობს მოქალაქეებისაგან და იურიდიული პირებისაგან გადახდების მიღების მოსახერხებელ და უსაფრთხო გზას.

  • სოციალური შეღავათების გადახდა
  • ჩვენ ვეხმარებით სახელმწიფო სტრუქტურებს სოციალური შეღავათების გადახდაში ყველაზე ეფექტური და უსაფრთხო ხელსაწყოების გამოყენებით
  • ჩვენ ვეხმარებით კორუფციასთან ბრძოლაში, ვამცირებთ რა სახელმწიფო სტრუქტურების დამოკიდებულებას ნაღდი ფულადი სახსრების ბრუნვაზე
  • ჩვენი პროდუქტები და გადაწყვეტილებები უზრუნველყოფენ გადახდების გატარების დროს შეცდომების რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანას

Mastercard გთავაზობთ სხვადასხვა გადაწყვეტილებებს გადასახადების ნაკადის მართვისთვის ნებისმიერი დონის სახელმწიფო დაწესებულებებში — როგორც მუნიციპალიტეტებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანიზაციებში, ასევე სახელმწიფოებრივ სტრუქტურებში.

Mastercard-ის ცენტრი ინკლუზიური ზრდისთვის

ჩვენ ვმუშაობთ იმისთვის, რომ დავნერგოთ ინოვაციები, რომლებიც ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდასა და ნაყოფიერებას

გაიგეთ, როგორ ვაძლიერებთ ხალხს
Click to play video

ნახეთ, როგორ ვხდით ჩვენ ქალაქებს ცხოვრებისათვის უფრო კომფორტულს

დაწვრილებით